OÜ PUITMAST ISIKUANDMETE KAITSE JA KÜPSISTE POLIITIKA

 1. ÜLDIST

OÜ Puitmast toodab ja müüb Uhhke® kaubamärgi all erinevaid puitmaste, mille raames võime koguda, talletada või muul moel töödelda isikuandmeid.

Andes meile oma isikuandmed te nõustute käesoleva poliitika eeskirjaga.

OÜ Puitmast vastutab andmete turvalisuse eest ja tagab, et isikuandmeid kasutatakse vastavalt asjakohastele õigusaktidele.

OÜ Puitmast jätab endale õiguse muuta isikuandmete kaitse ja küpsiste poliitikat ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele.

Isikuandmete valdaja kontaktandmed:

OÜ Puitmast

Sade, Karla küla, Kose vald, Harju maakond, 75016

www.uhhke.eu

5141650

uhhke@uhhke,ee

 1. ISIKUANDMETE JA NENDE TÖÖTLEMINE

Isikuandmed on kõik andmed, mis kasvõi kaudseltki on inimesega seostatavad ning võimaldavad teda tuvastada (näiteks nimi, aadressandmed, tervislik seisund, teave varandusliku seisukorra kohta jne).

Igal inimesel on õigus eraelu puutumatusele ning isikuandmete avaldamine põhineb eelkõige tema enda vabal tahtel. Kasutame teiega seotud andmeid peamiselt teiega sõlmitud kokkulepete täitmiseks , aga ka oma teenuse parandamiseks, toodete ja teenuste kvaliteedi tagamiseks ning teiega ühenduse võtmiseks. Kasutame järgmisi andmeid:

 • Isikuandmed (nimi, aadress, e-posti aadress, kontakttelefon jms) – andmed esitate ise pöördudes OÜ Puitmast poole kasutamaks ettevõtte teenuseid, ostes tooteid või tehes päringuid. OÜ Puitmast kasutab neid isikuandmeid päringutele ja küsimustele vastamisel, tellimuste täitmisel ning järelteeninduses, seadusaktidest tulenevate nõuete täitmises, raamatupidamislikel eesmärkidel ning inkassoteenustega seotult.
 • Töökohale kandideerimise avalduses küsitud lisateave – sugu, sünnikuupäev, foto ja muu teave, mida otsustate meiega oma avalduses jagada.
 • Andmed veebisaidi kasutamise kohta: andmed selle kohta, milliseid lehti te saidil külastate, ja teie IP-aadress. Need andmed kogutakse logifailidesse ja Google Analyticsisse. Andmeid kasutatakse meie veebisaidi kasutuskogemuse parandamiseks ja tehniliste tõrgete kõrvaldamiseks. Andmed kustutatakse, kui need ei täida enam esialgset eesmärki või kui need ei ole enam meie jaoks vajalikud.

OÜ Puitmast ühendust võttes on meil õigus kirjavahetus ja kogu selles sisalduv teave salvestada aga ka edastada teie andmed OÜ Puitmast asjakohastele koostööpartneritele, esindajatele või turustajatele, et vastata teie päringutele või täita teie meie toodete või teenuste tellimisega seotud kohustusi.

OÜ Puitmast tagab oma tegevuse raames järgmiste isikuandmete töötlemise põhimõtete rakendamise:

 • Töötleme ainult asjakohaseid isikuandmeid. Töötleme ainult selliseid teiega seotud andmeid ning sellises ulatuses, mis on ülalnimetatud eesmärkide suhtes asjakohased ja olulised. Kasutame üksnes neid andmeid, mida on konkreetse eesmärgi jaoks vaja.
 • Töötleme ainult vajalikke isikuandmeid. Kogume, töötleme ja salvestame ainult oma eesmärkide saavutamiseks vajalikke isikuandmeid. Peale selle võib meie äritegevuse jaoks kogutavate ja salvestatavate andmete tüüp olla kindlaks määratud õigusaktides. Samuti võivad töödeldavate isikuandmete tüüp ja ulatus tuleneda kohustusest täita lepingulisi või muid juriidilisi kohustusi.
 • Kustutame ebavajalikud isikuandmed, mida me ei vaja enam nende eesmärkide täitmiseks, millega seoses me neid kogusime ja töötlesime. Päringuid ja tellimuste täitmisega seotud andmeid säilitatakse seni, kuni oleme teenuse osutanud, kuid mitte kauem kui 1 aasta garantii- ja muude poolte kohustuste lõppemisest.

Ennem isikuandmete kogumist ja töötlemist küsime teie nõusolekut, välja arvatud juhul, kui selliste andmete kogumist nõuab seadus. Teie nõusolek on vabatahtlik ja saate selle igal ajal tagasi võtta. Selleks tuleb meiega ühendust võtta ülaltoodud kontaktandmetel.

 1. TURVALISUS

Kaitseme teie isikuandmeid jälgides OÜ Puitmast infoturbe sise-eeskirju,  milles on esitatud juhised ja meetmed selle kohta, kuidas kaitsta teie isikuandmeid hävimise, kaotsimineku ja muutmise ning ilma loata avalikustamise ja juurdepääsu eest.

 1. TEIE ÕIGUSED

Teil on õigus taotleda infot OÜ Puitmast kogutud teid puudutavate isikuandmete kohta, samuti nende töötlemise ja kasutamise kohta.

Kui leiate, et meie töödeldavad isikuandmed on valed, siis on teil õigus taotleda nende parandamist. Selleks tuleb meiega ühendust võtta ja teada anda, milles ebatäpsus seisneb ja kuidas seda kõrvaldada. Kui taotlete isikuandmete parandamist või kustutamist, siis teeme kindlaks, kas vajalikud tingimused on täidetud, ning seejärel parandame või kustutame andmed võimalikult kiiresti.

Teil õigus esitada vastuväide, kui jagame teie isikuandmeid turunduseesmärkidel. Vastuväite esitamiseks kasutage ülaltoodud kontaktandmeid. Kui teie vastuväide on põhjendatud, võtame meetmeid teie isikuandmete töötlemise lõpetamiseks.

Teil on õigus esitada igal ajal kaebus otse OÜ Puitmast. Kaebuse saab esitada meiliaadressile uhhke@uhhke.ee (vt ka ülaltoodud kontaktandmeid). Meie tehtava andmetöötluse kohta saab kaebuse esitada ka kohalikele isikuandmete kaitse üldmäärusega seotud ametiasutustele.

 1. KÜPSISTE KASUTAMINE

Nagu enamikel internetilehekülgedel, on ka OÜ Puitmast e-keskkonnas kasutusel küpsiste tehnoloogia. Küpsised (ingl k cookies) on väikesed tekstifailid, mis e-keskkonna serveri kaudu laetakse kasutaja arvutisse. Selle tulemusena saab veebilehitseja edastada küpsise info igal e-keskkonna kasutuskorral e-keskkonnale tagasi, eesmärgiga võimaldada sama kasutaja äratundmine ilma teda identifitseerimata (anonüümselt) ning pakkuda kasutajale personaalset ja mugavamat e-keskkonna kasutuskogemust (nt säilitades kasutaja eelistused ja huvid jne), ning analüüsides ja arendades e-keskkonnas pakutavaid teenuseid ning, suunates pakkumisi ja reklaame.

Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebilehed korrektselt töötada ja kõik teenused ei pruugi olla kättesaadavad.

Näiteks salvestame küpsiseid teie seadmesse järgmistelt partneritelt.

Google

Veebisaiti www.uhhke.eu külastades jagatakse teie külastusinfot Google’iga. Nii saame analüüsida, kuidas külastajad meie veebisaiti kasutavad, mõõta meie turunduse tulemuslikkust ja näidata teile sobivaid reklaame.

Samuti jagame Google’ile infot selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate. Google saab saadud andmeid kombineerida nende andmetega, mille te ise olete Google’ile andnud või mida ta on kogunud siis, kui olete tema teenuseid kasutanud.

Facebook

Veebisaiti www.uhhke.eu külastades jagatakse teie külastusinfot Facebookiga. Nii saame analüüsida, kuidas külastajad meie veebisaiti kasutavad, mõõta meie turunduse tulemuslikkust ja näidata teile sobivaid reklaame.

Samuti jagame Facebookile infot selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate. Facebook saab saadud andmeid kombineerida nende andmetega, mille te ise olete Facebookile andnud või mida ta on kogunud siis, kui olete tema teenuseid kasutanud.

Kui salvestame teie seadmesse küpsiseid, siis küsime teie nõusolekut. Küpsiseid, mida on vaja statistiliste andmete kogumiseks, veebisaidi toimimiseks ja seadete salvestamiseks, võidakse kasutada ilma teie nõusolekuta.
Meie veebisaidile tulles avaneb hüpikaken, kus on esitatud asjakohane teave küpsiste kohta. Ka siis, kui te seda tekstikasti eirate ja veebisaiti klõpsate, nõustute küpsiste kasutamisega nimetatud eesmärkidel.

Küpsised kustutatakse automaatselt pärast teatud arvu kuude möödumist (võib erineda), kuid iga külastuse ajal neid värskendatakse.

Kuidas küpsiseid kustutada? Vt juhendit siit. Internetis leidub ka muid juhendeid.

Kui te ei nõustu küpsiste salvestamisega, saab need blokeerida. Juhendi leiate siit. Internetis leidub ka muid juhendeid.

Kui soovite ise otsustada, milliseid küpsiseid teie seadmesse salvestatakse, soovitame tööriista Ghostery. Me ei ole kuidagi Ghosteryga seotud ega toeta selle kasutamist.
Saate ka oma iOS-seadme seada kindlat tüüpi küpsiseid blokeerima. Lisateave on esitatud Apple’i veebilehel.

OÜ PUITMAST

14597800
Sade, Karla küla, Kose vald, Harju maakond
IBAN EE482200221070429238
KMKR EE102173084
E-mail: uhhke@uhhke.ee
Tel: +372 52 996 97